Ogłoszenie o naborze do zespołu projektowego

TWOJE RATOWNICTWO JACEK WIATR ogłasza:
Nabór do zespołu projektowego

Opis zadań, m.in.:

• Praca nad techniczną oraz technologiczną częścią przedsięwzięcia innowacyjnego –efektem którego ma być stworzenie systemu komputerowego dedykowanego wyposażeniu łóżek rehabilitacyjnych

• Uczestnictwo w poszczególnych fazach wdrożenia produktu, aż do wprowadzenia na rynek w pełni funkcjonalnego, gotowego do sprzedaży rozwiązania

• Realizacja, monitoring, sprawozdawczość kamieni milowych

Minimalne wymagania:

• Umiejętności i doświadczenie związane z przedmiotem wdrożenia, w szczególności informatyczno- techniczne lub pokrewne

• Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych

• Odpowiedzialność

• Podatność na oddziaływanie kierownictwa projektu

Szczegółowe informacje dostępne pod nr: 602-477-625

Nabór związany jest z realizacją projektu pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych służących wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania sprzętowo-programowego uzupełniającego łóżko medyczne (rehabilitacyjne) w zakresie wspierającym komunikację i monitoring pacjentów leżących.” numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.01-18-0017/17, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.